HİZMETLERİMİZ

FAALİYET ALANLARIMIZ UZMANLIKLARIMIZ

 • Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüd
  Baraj, Gölet, HES, Karayolu, Demiryolu Temel ve Malzeme Etüdleri ve Mühendislik Hizmetleri
  Maden sondajları
  Deniz sondajları
  Su sondajları
  Zemin ve kaya mekaniği deneyleri

 • Arazi deneyleri
  Plâka yükleme deneyi
  Yerinde sıkışma deneyi
  Pressiyometre deneyi
  SPT, BST ve benzeri deneyler

 • Şev stabilite analizi ve uygulamaları
  Geo-Slope- Slope/W Şev Analizi
  Çelik hasır üzerine beton püskürtme (shotcrete )
  Kaya blonu ile Şev stabilitesi
 • Zemin iyileştirme uygulamaları
  Enjeksiyon
  Jet grout
  Fore kazık

design by bfmteknoloji istanbul