Baraj, Gölet, Tünel, Köprü, Karayolu, Demiryolu Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmaları

Riskli Yapı Tespiti

Deprem Güvenliği Ön İncelemesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

Doğal Yapı Gereçleri ve Malzeme Ocakları Araştırmaları

İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar

Şev Stabilite Analizi ve Uygulamaları

Hidrojeolojik Etütler

Jeofizik Etütler

Zemin, Maden, Su, Deniz Sondajları

Arazi Deneyleri

  • SPT, BST, Permeabilite Deneyleri
  • Presiyometre Deneyi
  • İnklinometre Ölçümü Ve Değerlendirilmesi
  • Plaka Yükleme Deneyi
  • Yerinde Sıkışma Deneyi

Zemin ve Kaya Mekaniği Deneyleri

Zemin İyileştirme Projeleri ve Uygulamaları