ANA SAYFA

 

FELSEFEMİZ,

  • Efol Mühendislik İnşaat'nın, faaliyet alanları yer kabuğunun oluşumu; fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri; doğal kaynakların (maden, petrol, kömür, endüstriyel hammaddeler) aranması; yeraltı su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve yönetimi; çeşitli mühendislik yapılarının (baraj, tünel, yol v.d) yer seçimi; yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi; doğal afetlerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemler geliştirilmesi konularını içermektedir.

  • EFOL Mühendislik İnşaat'ın çatısını, matematik ve jeoloji bilimi, mühendislik bilimleri, insan bilimleri oluşturmaktadır. Efol Mühendislik İnşaat ticari faaliyetlerini jeoloji bilimi rehberliğinde ve mühendislik prensipleri çerçevesinde yürütür.

  • EFOL Mühendislik İnşaat'ın misyonu, jeoloji mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda özel, kamu ve devlet sektörünün ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm üretebilen; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu bilgileri en kısa sürede uygulamaya koyabilen; öğrenmeyi öğrenmiş ve kendisi ile yarışan bir organizasyon geleneğini sürdürmektir.

  • Saygılarımızla,

    design by bfmteknoloji istanbul